Valpar

Planerad parning våren 2024

Vid intresse kontakta oss via telefon eller mail för mer information.

Maria Anspach 073-0411417

Mikael Hidsjö 073-8450580

hagaskalletskennel@gmail.com