Hagaskallets Abbie

SE32821/2017

Östergötlands läns dreverklubbs klubbmästerskap 2023.

Linköpingsprovets bästa hund: 1 räv + 1 rå 35ep

Tjällmoprovet: 1+1 rå 33ep

Totalplacering KM: 2023: 1.a plats 

Uttagen till DM 2024

Vinnare av Svenska Dreverklubbens VP 2023

Vinnare av Jägareförbundets Östergötlands VP 2023

Vinnare av Dir. Per Carlbergs VP 2023